Κωδικός :0320. 47.”Αν κρίνεις τους ανθρώπους δεν έχεις καθόλου χρόνο να τους αγαπήσεις….Μητέρα Τερέζα”

Κωδικός :0320. 47.”Αν κρίνεις τους ανθρώπους δεν έχεις καθόλου χρόνο να τους αγαπήσεις….Μητέρα Τερέζα”

"Αν κρίνεις τους ανθρώπους δεν έχεις καθόλου χρόνο να τους αγαπήσεις....Μητέρα Τερέζα"

Δυνατότητα να τυπωθεί και η περιοχή σας πάνω απο το κειμενάκι

Δυνατότητα να τυπωθεί το logo σας ή η ιδέα σας για λεπτομέρειες επικοινωνήστε στο τηλ 2106015583

Share