Κωδικός :0320. 44.”έχεις κάτι είσαι κάτι .δεν έχεις κάτι είσαι τίποτα”

Κωδικός :0320. 44.”έχεις κάτι είσαι κάτι .δεν έχεις κάτι είσαι τίποτα”

 "έχεις κάτι είσαι κάτι .δεν έχεις κάτι είσαι τίποτα""

Δυνατότητα να τυπωθεί και η περιοχή σας πάνω απο το κειμενάκι

Δυνατότητα να τυπωθεί το logo σας ή η ιδέα σας για λεπτομέρειες επικοινωνήστε στο τηλ 2106015583

Share