Κωδικός :0320. 41.”Το να πονάς και να το λές αυτό δεν είναι πόνος.Μα πόνος είναι να πονάς και να το ξέρεις μόνος.”

Κωδικός :0320. 41.”Το να πονάς και να το λές αυτό δεν είναι πόνος.Μα πόνος είναι να πονάς και να το ξέρεις μόνος.”

"Το να πονάς και να το λές αυτό δεν είναι πόνος.Μα πόνος είναι να πονάς και να το ξέρεις μόνος."

Δυνατότητα να τυπωθεί και η περιοχή σας πάνω απο το κειμενάκι

Δυνατότητα να τυπωθεί το logo σας ή η ιδέα σας για λεπτομέρειες επικοινωνήστε στο τηλ 2106015583

Share