Κωδικός :0320. 4.”Η ΜΑΝΑ ΕΙΝΑΙ απ΄του Θεού τα πιο μεγάλα δώρα,λέξη γλυκία στα χείλη μας κάθε στιγμή και ώρα…”

Κωδικός :0320. 4.”Η ΜΑΝΑ ΕΙΝΑΙ απ΄του Θεού τα πιο μεγάλα δώρα,λέξη γλυκία στα χείλη μας κάθε στιγμή και ώρα…”

Κωδικός :0320. 4."Η ΜΑΝΑ ΕΙΝΑΙ απ΄του Θεού τα πιο μεγάλα δώρα,λέξη γλυκία στα χείλη μας κάθε στιγμή και ώρα..."

Share