Κωδικός :0320. 34.”Η ΓΥΝΑΙΚΑ φτιάχτηκε απο τα πλευρά του άνδρα Οχι απο τα πόδια για να την πατάει όχι απο το κεφάλι για να είναι ανώτερη αλλα απο τα πλευρα για να είναι ίση Κάτω απο το μπράτσο για να προστατεύεται Δίπλα απο την καρδιά για να την αγαπάνε….”

Κωδικός :0320. 34.”Η ΓΥΝΑΙΚΑ φτιάχτηκε απο τα πλευρά του άνδρα Οχι απο τα πόδια για να την πατάει όχι απο το κεφάλι για να είναι ανώτερη αλλα απο τα πλευρα για να είναι ίση Κάτω απο το μπράτσο για να προστατεύεται Δίπλα απο την καρδιά για να την αγαπάνε….”

"Η ΓΥΝΑΙΚΑ φτιάχτηκε απο τα πλευρά του άνδρα Οχι απο τα πόδια για να την πατάει όχι απο το κεφάλι για να είναι ανώτερη αλλα απο τα πλευρά για να είναι ίση Κάτω απο το μπράτσο για να προστατεύεται Δίπλα απο την καρδιά για να την αγαπάνε...."

Δυνατότητα να τυπωθεί και η περιοχή σας πάνω απο το κειμενάκι

Δυνατότητα να τυπωθεί το logo σας ή η ιδέα σας για λεπτομέρειες επικοινωνήστε στο τηλ 2106015583

Share