Κωδικός :0320. 28.”Εγγονάκι μου πανέμορφο με την χρυσή καρδιά σου η Παναγιά και ο Χριστός να είναι βοήθεια σου…”

Κωδικός :0320. 28.”Εγγονάκι μου πανέμορφο με την χρυσή καρδιά σου η Παναγιά και ο Χριστός να είναι βοήθεια σου…”

"Εγγονάκι μου πανέμορφο με την χρυσή καρδιά σου η Παναγιά και ο Χριστός να είναι βοήθεια σου..."

Δυνατότητα να τυπωθεί και η περιοχή σας πάνω απο το κειμενάκι

Δυνατότητα να τυπωθεί το logo σας ή η ιδέα σας για λεπτομέρειες επικοινωνήστε στο τηλ 2106015583

Share