Κωδικός : «Μπουκάλια με βρύση 750ml -500ml -250ml»