Κούπα πορσελάνης :»Two things are infinite.The universe and human stupidy…and I’m not so sure about the universe A.Einstein»»

Κούπα πορσελάνης :»Two things are infinite.The universe and human stupidy…and I’m not so sure about the universe A.Einstein»»

Κούπα πορσελάνης :"Two things are infinite.The universe and human stupidy...and I'm not so sure about the universe A.Einstein"

Share