κωδικός 1010-Β11-ΑΤ Κούπα πορσελάνης :»Athens-map of monuments»