1000-Α18 . Κούπα ίσια πορσελάνη 1000-Α18 «Πλούσιος θα γίνεις μόνο όταν αποκτήσεις όσα δεν αγοράζονται με το χρήμα!»

1000-Α18 . Κούπα ίσια πορσελάνη 1000-Α18 «Πλούσιος θα γίνεις μόνο όταν αποκτήσεις όσα δεν αγοράζονται με το χρήμα!»

1000-Α18 . Κούπα ίσια πορσελάνη 1000-Α18 "Πλούσιος θα γίνεις μόνο όταν αποκτήσεις όσα δεν αγοράζονται με το χρήμα!"

Share