Κούπα πορσελάνης :”ΜΗΔΕΝΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΜΑΚΑΡΙΖΕ, ΣΟΛΩΝ”