Κωδικός : 0705.300″ Κούπα πορσελάνη Athens “με ήλιο”