0705-2 .Κούπα ανάποδο χέρι πορσελάνη “0705-2 ” :” Goodmorning Handsome”