Κούπα ανάποδο χέρι πορσελάνη “0705-A03″ :”Τι θα ήταν ο κόσμος χωρίς γιαγιάδες; ΜΑΤΙΑΣΜΕΝΟΣ και ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ!”

Κούπα ανάποδο χέρι πορσελάνη “0705-A03″ :”Τι θα ήταν ο κόσμος χωρίς γιαγιάδες; ΜΑΤΙΑΣΜΕΝΟΣ και ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ!”

Κούπα ανάποδο χέρι πορσελάνη "0705 -A3" :"Τι θα ήταν ο κόσμος χωρίς γιαγιάδες; ΜΑΤΙΑΣΜΕΝΟΣ και ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ!"

Share