Κούπα ανάποδο χέρι πορσελάνη “0705-A36 ” :”You make me smile”