1000-Α33 Κούπα ίσια πορσελάνη «1000-Α33 : You light up my life»