Κουκουβάγια-Κωδικός :2089-Β40″Σφηνάκια φθοριωμένα με κουκουβάγια “