Καβούρι -Κωδικός :2089-Β28″Σφηνάκια φθοριωμένα με Καβούρια”