Αχινός – Κωδικός :0705γγ-Β3 «Κούπα ανάποδο χέρι πορσελάνη με αχινούς γύρω γύρω»