Αστερίες -Κωδ. :2089-Β2″σφηνάκια φθοριωμένα με αστερίες”