Αστερίες – κωδ 1411-Β2- Κούπα ίσια πορσελάνη ‘τετράγωνη με αστερίες